Virkad droppkorg

Virka en vacker väggkorg med eller utan träring

Fina virkade korgar kan man aldrig ha för många av och med denna instruktion kan du virka en variant som du enkelt kan hänga upp på väggen! I den här instruktionen kommer vi att virka en hängande korg i EKO Medium Tube yarn och instruktionen är anpassad för nybörjare. Korgen virkas med virknål 8 mm. I mönstret kan du välja mellan att virka upphängningen med en träring eller virka den hängande loopen. Korgen kan också virkas i andra EKO-garn, t.ex. EKO Mini, Braided rope 5 mm eller Braided rope 4 mm.

Om du vill virka en större variant av denna korgen så finns det en guide i texten vilka varv du behöver lägga till, dessa varv finns inte med i videon men alla moment är samma som på båda korgarna men olika antal maskor etc.

Garnåtgång: Ca 280-300 g i EKO Medium (för den stora korgen behövs ca 550 g)

Ladda ner PDF
Vi använder:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

Så här gör du

Lizette By
(3.5 stars) • 10 reviews
Lägg till på MYO.se
makeyourown.se
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Steg 1

Till denna instruktion behövs en liten garnbit, om du har en garnände kvar från tidigare projekt kan du ta den, annars börja med att klippa av en liten garnände på ca 5 cm som vi kommer använda senare.

Kom igång – innersta ringen

Håll garnet i din vänstra hand. Snurra garnet runt dina fingrar (vänster hand) tre gånger. Använd din virknål för att gå under de två första öglorna och haka den tredje med din virknål. Hämta upp garnet igen och dra under de två fingeröglorna, kroka garnet på virknålen och dra igenom. Nu håller öglan på virknålen ihop den dubbla “inre ringen”.

Steg 2

Botten

Lossa “ringen” försiktigt från fingrarna och dra garnet du har runt ditt vänstra finger genom öglan som håller din virknål. Sätt din virknål framifrån genom den stora dubbla ringen som du håller. Ta tag i garnet och dra igenom det. Nu har du tillfälligt fått två öglor på virknålen. Sätt ihop dessa två öglor genom att haka garnet en gång till runt virknålen och dra den här gången genom båda öglorna. Du får bara en ögla runt virknålen och nu har du gjort din första virkmaska.

Gå ner med virknålen i ringen och kroka på garnen och dra igenom, hämta upp garnet igen så du tillfälligt har två öglor på virknålen, hämta upp garnet och dra igenom båda öglorna. Gör detta ytterligare 5 gånger så att du totalt har 6 maskor i den innersta ringen. Nu är varv 1 klart!

Steg 3

Andra varvet

Nu ska botten på korgen växa i storlek och därför börjar vi lägga till extra maskor. På detta varv ska vi göra två maskor i varje maska från varv 1. För virknålen genom båda sidor av den första maskan du gjorde för första varvet och dra garnet igenom. Du har nu två öglor på virknålen. Ta tag i garnet igen och dra det genom båda öglorna. Nu har du endast en ögla på virknålen och har virkat första maskan. Gå ner i SAMMA maska igen och fånga upp garnet och drar igenom så du tillfälligt får 2 maskor på virknålen. Sedan hämtar du upp garnet igen och drar igenom. Du har nu gjort två maskor i samma maska.

Fortsätt på samma sätt varvet ut, totalt 12 maskor på varv 2.

Steg 4

För följande varv, fortsätt att lägga till extra maskor enligt följande mönster:


Varv 3: Gör två maskor i varannan maska (mellan dessa gör du bara en maska som vanligt) (18 maskor totalt)
Varv 4: Gör två maskor i var 3:e maska (24 maskor totalt)
Varv 5: Gör två maskor i var 4:e maska (30 maskor totalt)

Vill du virka en större variant på korgen så virka två extra varv:

Extravarv 1: Gör två maskor i var 5:e maska (36 maskor totalt)

Extravarv 2: Gör två maskor i var 6:e maska (42 maskor totalt)


Dra åt och dölj svansen som finns från starten genom att gå under en maska på insidan och knyta en knut och sedan fästa den genom några närliggande öglor.

Steg 5

Sidan


På sidan behöver maskorna räknas mer noga så korgen får sin droppform. Här kommer det stå olika antal maskor exempelvis 30/42 maskor. Den siffran som står efter / är det som du följer om du virkar den större korgen.

Varv 6: Börja att virka 3 enkla maskor i samma maska. De 3 enkla maskorna, som virkas i samma maska, kommer att bli de som är högst upp på korgen. Markera den mittersta av de tre maskorna med din lilla garnände som du klippte i början. Det är viktigt att du håller koll på vilken som är den mittersta maskan. Virka 30/42 enkla maskor hela vägen runt tills du kommer till maskan innan ’topp-maskan’ där din garnände är. Totalt har du 32/44 maskor.

Varv 7: Virka 3 enkla maskor i samma maska (topp-maskan, den du markerade med garnänden). Markera ’nya’ mitten-maskan med din garnände igen och virka 32/44 maskor tills du är tillbaka i maskan innan topp-maskan, som du har markerat med din garnände. Totalt har du 34/46 maskor.


Varv 8: Virka 3 enkla maskor i samma maska (topp-maskan, den du markerade med garnänden). Markera mitten-maskan med din garnände och virka 34/46 maskor tills du är tillbaka i maskan innan topp-maskan som du har markerat med din garnände. Totalt har du 36/48 maskor.


Varv 9: Virka 3 enkla maskor i samma maska (topp-maskan, den du markerade med garnänden). Markera mitten-maskan med din garnände och virka 36/48 maskor tills du är tillbaka i maskan innan topp-maskan som du har markerat med din garnände. Totalt har du 38/50 maskor.


Varv 10: Virka 3 enkla maskor i samma maska (topp-maskan, den du markerade med garnänden). Markera mitten-maskan med din garnände och virka 38/50 maskor tills du är tillbaka i maskan innan topp-maskan som du har markerat med din garnände. Totalt har du 40/52 maskor.

Varv 11: Virka 3 enkla maskor i samma maska (topp-maskan, den du markerade med garnänden). Markera mitten-maskan med din garnände och virka 40/52 maskor tills du är tillbaka i maskan innan topp-maskan som du har markerat med din garnände. Totalt har du 42/54 maskor.

Om du virkar den större korgen så lägger du till två extravarv enligt nedan:

Extravarv 1: Virka 3 enkla maskor i samma maska (topp-maskan, den du markerade med garnänden). Markera mitten-maskan med din garnände och virka 54 maskor tills du är tillbaka i maskan innan topp-maskan som du har markerat med din garnände. Totalt har du 56 maskor.

Extravarv 2: Virka 3 enkla maskor i samma maska (topp-maskan, den du markerade med garnänden). Markera mitten-maskan med din garnände och virka 56 maskor tills du är tillbaka i maskan innan topp-maskan som du har markerat med din garnände. Totalt har du 58 maskor.

Steg 6

Alternativ 1: 'vanliga korgen', virkar du den stora går du till alternativ 2.

Varv 12: Virka 3 enkla maskor i samma maska (topp-maskan), markera mittenmaskan med garnänden. OBS! Nu ändras mönstret. Virka 19 enkla maskor. Nu ska vi minska antalet maskor - två maskor ska bli till en. Detta gör du genom att gå ner i nästa maska och fånga upp garnet (du har två öglor på virknålen), gå ner i maskan efter och fånga upp garnet igen, du har tre öglor på virknålen. Hämta upp garnet och dra igenom alla tre öglor. Du har gjort en minskning, virka en till minskning. Avsluta varvet genom att virka 19 enkla maskor tills du är tillbaka i maskan innan topp-maskan. Totalt har du nu 42 maskor på varvet.


Varv 13: OBS! Det är många moment på detta varv. Virka 3 enkla maskor i samma maska (topp-maskan), markera med din garnände. Virka 12 enkla maskor. Virka en minskning - två maskor blir en. Virka 2 enkla maskor och sedan en minskning. Efter det virkar du 6 enkla maskor och en minskning efter det. Virka 2 enkla maskor och en minskning efter det. Avsluta genom att virka 12 enkla maskor så du är i maskan innan ’topp-maskan’. Totalt har du 40 maskor på varvet. 

Nu kommer du göra valet om du vill ha en träring som upphängning till din korg eller om du vill virka loopen för upphängning.  

Alternativ 2: Stora korgen

a. Virka 3 enkla maskor i samma maska (topp-maskan), markera mittenmaskan med garnänden. OBS! Nu ändras mönstret. Virka 23 enkla maskor. Nu ska vi minska antalet maskor - två maskor ska bli till en. Detta gör du genom att gå ner i nästa maska och fånga upp garnet (du har två öglor på virknålen), gå ner i maskan efter och fånga upp garnet igen, du har tre öglor på virknålen. Hämta upp garnet och dra igenom alla tre öglor. Du har gjort en minskning, virka fem till minskning (totalt sex stycken). Avsluta varvet genom att virka 23 enkla maskor tills du är tillbaka i maskan innan topp-maskan. Totalt har du nu 54 maskor på varvet.


b. OBS! Det är många moment på detta varv. Virka 3 enkla maskor i samma maska (topp-maskan), markera med din garnände. Virka 17 enkla maskor. Virka en minskning - två maskor blir en. Virka 2 enkla maskor och sedan en minskning. Efter det virkar du 6 enkla maskor och en minskning efter det. Virka 2 enkla maskor och en minskning efter det. Avsluta genom att virka 18 enkla maskor så du är i maskan innan ’topp-maskan’. Totalt har du 52 maskor på varvet. 


c. OBS! Det är många moment på detta varv. Virka 3 enkla maskor i samma maska (topp-maskan), markera med din garnände. Virka 23 enkla maskor. Virka sedan två minskningar. Avsluta genom att virka 23 enkla maskor så du är i maskan innan ’topp-maskan’.  

Ibland kan du behöva stretcha lite i korgen så att maskorna ligger fint.

I nästa steg kommer du göra valet om du vill ha en träring som upphängning till din korg eller om du vill virka loopen för upphängning.  

Steg 7

Dessa val gör du oavsett vilken storlek du virkar på korgen:

Alt. 1 med träring: Lägg träringen på baksidan av korgen (från där du tittar), med toppen av träringen i linje med toppen av korgen. Virka nu två enkla maskor i topp-maskan genom att gå ner i topp-maskan och igenom träringen, fånga upp garnet och dra igenom. Fånga upp garnet igen och dra igenom, nu har du virkat fast träringen i korgen, virka totalt två stycken i träringen. Avsluta varvet genom att gå ner i nästa maska och hämta upp garnet, dra igenom båda öglor direkt. Gå nu till ’avslutning’.

Alt. 2 virkad upphängning: Virka en enkel maska i topp-maskan. Virka sedan 10 enkla lösa öglor. Virka en vanlig enkel maska i samma maska som du nyss gick ner i, d v s topp-maskan. Är du nöjd med upphängningen nu så avslutar du med att gå ner i nästa maska och hämtar upp garnet och drar igenom båda öglor direkt. Gå nu till ’avslutning’. 


Om du vill virka hänget lite tjockare så virkar du ett varv med enkla maskor, även över de 10 lösa öglorna. Virka en extra enkel maska innan du avslutar du med att gå ner i nästa maska och hämtar upp garnet och drar igenom båda öglor direkt. Detta rekommenderas om du virkar den stora korgen. Gå nu till ’avslutning’.

Steg 8

Avslutning


Avsluta genom att klippa av garnet och lämna en 5-10 cm svans. Knyt den kvarvarande svansen i en knut runt den sista öglan för att förhindra att den går upp. Dra åt och dölj svansen genom att fästa den genom några närliggande öglor. Gör samma på svansen som lämnades från starten (om du inte redan virkat in den så den är gömd).

Hoppas du gillar din nya korg :)

Steg 9

Steg 10

Join the community

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev och få 10% rabatt på ditt första köp!

By clicking Sign Up you're confirming that you agree with our Terms and Conditions.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.