Heart Icon

Virkad hatt i Granny squares "Emma"

Arrow Icon

Virkad hatt i Granny squares "Emma"

Äntligen en enkel mönster för en hatt med mormorsrutor

I den här instruktionen kommer vi att virka en Bucket Hat i mormorsrutor. Garnet som används är EKO Nano tube yarn (köp hos makeyourown.se), som är ett lätthanterligt garn tillverkat av 80% återvunnet bomull. Du kan använda olika färger på hatten, eller göra hatten med bara en färg. Valet är ditt! I detta mönster använder vi tre olika färger och vi börjar med toppen för att sedan virka rutorna & sätta ihop dom. Avslutningsvis gör vi skärmen som du själv bestämmer storleken för. Mönstret är gjort för att passa nybörjare och vi går igenom alla steg i videon.

Till hatten behöver du 1-3 färger av EKO Nano tube yarn, samt virknål storlek 6. EKO Nano kan du använda även till t.ex.till virkade linnen.

Garnåtgång: ca 250g

Ladda ner PDF
Vi använder:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

Så här gör du

Lizette By
(3.5 stars) • 10 reviews
Lägg till på MYO.se
makeyourown.se
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Steg 1

Kom igång – innersta ringen (Youtube: 0:22)

Håll garnet i din vänstra hand. Snurra garnet runt dina fingrar (vänster hand) tre gånger. Använd din virknål för att gå under de två första öglorna och haka den tredje med din virknål. Hämta upp garnet igen och dra under de två fingeröglorna, kroka garnet på virknålen och dra igenom. Nu håller öglan på virknålen ihop den dubbla “inre ringen” och vi kan börja på varv 1.

Steg 2

Andra varvet (Youtube: 2:57)

Nu ska toppen på hatten växa i storlek och därför börjar vi lägga till extra maskor. På detta varv ska vi göra två maskor i varje maska från varv 1.

För virknålen genom båda sidor av den första maskan du gjorde för första varvet och dra garnet igenom. Du har nu två öglor på virknålen. Ta tag i garnet igen och dra det genom båda öglorna. Nu har du endast en ögla på virknålen och har virkat första maskan. På detta varv ska vi göra två maskor i varje maska så du går du ner i SAMMA maska igen och fångar upp garnet och drar igenom så du tillfälligt får 2 maskor på virknålen. Sedan hämtar du upp garnet igen och drar igenom. Du har nu gjort två maskor i samma maska. Fortsätt på samma sätt varvet ut, totalt 12 maskor på varv 2.

Steg 3

För följande varv, fortsätt att lägga till extra maskor enligt följande mönster:

Varv 3: Gör två maskor i varannan maska (mellan dessa gör du bara en maska som vanligt). Totalt har du 18 maskor på varvet.

Varv 4: Gör två maskor i var 3:e maska. Totalt har du 24 maskor på varvet. 

Varv 5: Gör två maskor i var 4:e maska. Totalt har du 30 maskor på varvet.

Varv 6: Gör två maskor i var 5:e maska. Totalt har du 36 maskor på varvet.

Varv 7: Gör två maskor i var 6:e maska. Totalt har du 42 maskor på varvet.

Varv 8: Gör två maskor i var 7:e maska. Totalt har du 48 maskor på varvet.

Varv 9: Gör två maskor i var 8:e maska. Avsluta med att göra en maska till i sista maskan. Totalt har du 55 maskor på varvet. 


Nu är cirkeln ungefär 15-16 cm i diameter.

Fäst garnändarna genom att klippa av garnet och lämna en 5-10 cm svans. Knyt den kvarvarande svansen i en knut runt den sista öglan för att förhindra att den går upp. Dra åt och dölj svansen genom att fästa den genom några närliggande öglor. Gör samma på svansen som lämnades från inner-ringen. 

Steg 4

Mormorsrutor (Youtube: 16:04) 

Nu ska vi virka 5 stycken mormorsrutor i två olika färger. Börja med den färg du vill ha i mitten av rutan. Rutan kommer virkas i stolpar, följ instruktionen. Tänk på att virka mormorsrutorna hårt och tight för att hatten inte ska bli för stor.


Varv 1 på mormorsrutan:

 1. Virka innersta ringen precis som du gjorde på toppen av hatten. 
 2. Virka 3 enkla öglor (denna kedja ersätter första stolpen). Virka sedan två stolpar i den innersta ringen. En stolpe virkas genom att ta garnet över virknålen och går ner med virknålen i innersta ringen, hämta upp garn och dra igenom (du har nu 3 öglor på virknålen), hämta upp garn och dra igenom 2 öglor (du har två öglor kvar på virknålen), hämta upp garnet en sista gång och dra igenom de sista två öglorna. Du har nu virkat en stolpe. Virka en till så du har två stolpar. Virka tre lösa öglor.
 3. Virka tre stolpar och efter det, virka tre lösa öglor.
 4. Virka tre stolpar och efter det, virka tre lösa öglor.
 5. Virka tre stolpar och efter det, virka tre lösa öglor.
 6. Avsluta varv 1 genom att föra virknålen ner i den översta av de tre öglorna (som du gjorde i början), hämta upp garnet och dra igenom.

Varv 2 på mormorsrutan:

 1. I maska gå ner med virknålen, hämta upp garnet och dra igenom garnet genom båda öglorna direkt. Gör samma 2-3 gånger till (tills du är i hörnet). 
 2. På varv 2 ska vi virka i alla hörn endast. Dra igenom med din nya färg. I första hörnet virkar du (i samma hål); tre lösa öglor, två stolpar, sedan tre lösa öglor och sist tre stolpar. Sedan virkar du en lös ögla. Låt garnänden på första färgen följa med under dina maskor så slipper du fästa den sen.
 3. I andra hörnet virkar du (i samma hål); tre stolpar, sedan tre enkla öglor och sist tre stolpar. Sedan virkar du en lös ögla.
 4. I tredje hörnet virkar du (i samma hål); tre stolpar, sedan tre enkla öglor och sist tre stolpar. Sedan virkar du en lös ögla.
 5. I fjärde hörnet virkar du (i samma hål); tre stolpar, sedan tre lösa öglor och sist tre stolpar. Sedan virkar du en lös ögla. Avsluta varv 2 genom att föra virknålen ner i den översta av de tre öglorna (som du gjorde i början), hämta upp garnet och dra igenom direkt.


Kolla så att mormorsrutan är ca 8-8,5 cm på kanterna och dra i den första garnänden så hålet i mitten stängs.

Fäst alla garnändar genom att klippa av garnet och lämna en 5-10 cm svans. Knyt den kvarvarande svansen i en knut runt en ögla på baksidan av mormorsturan för att förhindra att den går upp. Dra åt och dölj svansen genom att fästa den genom några närliggande öglor. 


Steg 5

Virka ihop rutorna (Youtube 32:54) 

 1. Ta en ruta och ha avigsidan (baksidan) mot dig. Använd samma färg som du har på toppen av hatten. Gör en ögla, ett sätt du kan göra detta på är att vira garnet runt pekfingret och långfingret och sedan dra upp garnet så att öglan låser sig när du drar åt. 
 2. Dra igenom garnet i första hörnet och virka sedan 9 maskor (börja i hörnet) tills du är på andra hörnet. Tips är att räkna de 9 maskorna innan du börjar virka. Totalt ska du ha 9 maskor. Virka en lös ögla och vänd. Hoppa över första maskan och virka 9 maskor tillbaka till första hörnet. Virka en lös maska.
 3. Ta nästa ruta och lägg ihop de två rutorna med rätsidan (framsidan) mot varandra. Virka nu 9 maskor genom båda rutor. Virka inte i den lösa öglan utan gå ner i andra maskan och sedan i maskan på andra rutan. Du har nu virkat ihop två rutor och sömmen ska vara på avigsidan (baksidan). Fäst garnändarna på samma sätt som tidigare.
 4. Börja på andra sidan av ruta 2, ha avigsidan mot dig. Dra igenom garnet i första hörnet och virka 9 maskor (börja i samma maska som du drog igenom garnet i) tills du är på andra hörnet. Totalt ska du ha 9 maskor. Virka en lös ögla och vänd. Hoppa över första maskan och virka 9 maskor tillbaka till första hörnet. Virka en lös maska. Lägg ruta 2 och ruta 3 med rätsida mot varandra. Gå ner med virknålen igenom båda rutor, börja i andra maskan och gå sedan ner i hörnet på andra rutan. Virka 9 maskor längst kanten. Fäst garnändarna som tidigare (på insidan).
 5. Upprepa samma sätt 2 gånger till, tills alla rutor är fästa. Gör även samma mellan ruta 5 med ruta 1. Klipp av och fäst garnet som du gjort tidigare.

Steg 6

Virka ihop toppen och sidostycket (Youtube: 49:33) 

1. Sidostycket, med alla mormorsrutor, ska virkas ihop med toppen. Ha sidostycket med sömmarna inåt (fina sidan ut). Gör en ögla och dra igenom garnet först, gå sedan ner med virknålen i samma maska och virka 55 maskor runt hela omkretsen på sidostycket. Det skall vara 11 maskor per ruta (tips är att räkna den först så du vet vilka maskor du ska gå ner i, viktigaste är att det totalt blir 55 maskor runt om).

2. Gör en enkel, lös ögla. Ta toppen av hatten och ha rätsidan på toppen (fina sidan) uppåt, vi ska nu virka ihop övre kanten på sidostycket med toppen. 

3. Gå ner med virknålen i bakre maskbågen på sidostycket och sedan går du igenom främre maskbågen i toppen av hatten (de två maskor som ligger närmast varandra), hämta upp garnet och dra igenom båda direkt. Gör detta totalt 55 gånger. Fäst garnet genom att klippa av garnet och lämna en 5-10 cm svans. Knyt den kvarvarande svansen i en knut runt en maska på insidan för att förhindra att den går upp. Dölj svansen genom att fästa den genom några närliggande öglor. Tänkt på att fästa garnet på insidan.

Steg 7

Brätte (Brim) (Youtube: 54:33)

Vi ska igen virka runt nedre delen av sidostycket, precis på samma sätt som du gjorde med övre delen av sidostycket. Gå ner med virknålen i en av skarvarna mellan två rutor och hämta upp garnet och dra igenom direkt. Börja i samma maska som du startade i, virka 55 maskor runt hela nedre omkretsen på sidostycket. Det skall vara 11 maskor per ruta. Håll hatten upp och ner och virka från höger till vänster. 


1. Gör en maska i varje maska. Totalt 55 maskor på varvet.

2. Gör två maskor i var 5:e maska. Totalt har du 66 maskor på varvet.

3. Gör en maska i varje maska. Totalt 66 maskor på varvet.

4. Gör två maskor i var 6:e maska. Totalt har du 77 maskor på varvet.

5. Gör en maska i varje maska. Totalt 77 maskor på varvet.

Testa hatten och kolla hur stort brättet är, om det är för litet så virka ett eller två varv till:

6. Gör två maskor i var 7:e maska. Totalt har du 88 maskor på varvet.

7. Gör en maska i varje maska. Totalt 88 maskor på varvet.

Steg 8

Avslutning (Youtube: 1:00:55)

Avsluta genom att klippa av garnet och lämna en 5-10 cm svans. Knyt den kvarvarande svansen i en knut runt den sista öglan på insidan hatten för att förhindra att den går upp. Dra åt och dölj svansen genom att fästa den genom några närliggande öglor. Gör samma på svansen som lämnades från inner-ringen. 

GRATTIS - nu är du klar med din hatt! :) 

Steg 9
Steg 10

Join the community

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev och få 10% rabatt på ditt första köp!

By clicking Sign Up you're confirming that you agree with our Terms and Conditions.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.