Balaclava "Linda"

Virka en trendig, enfärgad balaclava som håller dig varm

Det enda du behöver är MYO Basic Wool och en virknål 5 mm (du kan även använda 6 mm).

Garnåtgång: 180g-200g (med virknål 5 mm). Garnåtgången beror också på hur hårt/löst du virkar. Virkar du hårt kommer du behöva mer garn.

Ladda ner PDF
Vi använder:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

Så här gör du

I denna instruktion virkar vi en balaclava som kan justeras i modell och storlek. Balaclavan virkas med fasta maskor (single crochet), stolpar (double crochet) och en och annan smygmaska (slip stitch). Balaclavan består av en rektangel högst upp på hjässan, själva huvan som virkas nerifrån från hjässan, en resår kring framkanten på “ansiktshålet” samt en bredare resår nertill som krage.

Linda Lönnqvist
(3.5 stars) • 10 reviews
Lägg till på MYO.se
makeyourown.se
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Steg 1

1. Rektangeln för hjässan: Börja med att göra en löpknut. Vira garnet kring två fingrar så garnet korsar varandra, dra sedan garnet genom öglan du just gjort och dra åt, du har nu gjort en löpknut.


2. Stoppa in virknålen i din löpknut, dra åt garnet. Virka en kedja av öglor: ta garnet runt virknålen och dra det igenom löpknutsöglan. Upprepa. Nu består kedjan av två öglor. Fortsätt så, tills kedjan består av 15 öglor.

3. Nu börjar rad två, den består av stolpar. Börja med att virka två öglor till, de räknas framöver som den första stolpen på raden. Ta garnet ett varv runt virknålen, för sedan ner virknålen i den tredje öglan från virknålen sett. Fånga garnet på kroken, dra igenom öglan, nu har du tre öglor på din virknål. Fånga garnet igen och dra det igenom de två första öglorna, fånga garnet igen och dra det igenom de två sista öglorna. Nu har du åter bara en ögla på virknålen, och du har gjort din första riktiga stolpe. Nästa stolpe virkas direkt i nästa ögla från den du nyss gjorde stolpen i. Fortsätt med stolpar kedjan ut, tills du har 15 stolpar på raden, inklusive den första “stolpen” som i själva verket består av två vanliga öglor. Vänd på arbetet.

Steg 2

4. Virka två öglor: detta räknas som första “stolpen” på raden. Fortsätt lika som på varvet innan: Ta garnet ett varv runt virknålen, för sedan ner virknålen i den tredje öglan från virknålen sett. Fånga garnet på kroken, dra igenom öglan, nu har du tre öglor på din virknål. Fånga garnet igen och dra det igenom de två första öglorna, fånga garnet igen och dra det igenom de två sista öglorna. En ögla kvar på virknålen. Nästa stolpe virkas i nästa ögla från den du nyss gjorde stolpen i. Observera att maskorna du virkar i består av två "rader", lite som ett hjärta. Kom ihåg att föra din virknål under båda raderna eller “benen” på öglan, om ej annat nämns. Fortsätt med att göra stolpar kedjan ut i varje stolpe på föregående rad, tills du har 15 stolpar på rad, inklusive den första “stolpen” som egentligen består av två vanliga öglor. Vänd på arbetet. Upprepa steg 3 och 4, tills du har 10 rader av 15 stolpar. Rektangeln för hjässan är klar.

5. Huvan börjar ta form.

Nu ska vi virka stolpar som går ut från 3 sidor av rektangeln. Du kan fortsätta utan att klippa garnet. Virka två öglor, men vänd inte tillbaka på varvet, utan fortsätt utmed långkanten av rektangeln. Här ligger stolparna från föregående rader horisontellt, gör två stolpar i varje horisontellt utrymme som den liggande stolpen utgör, det vill säga 20 stolpar utmed långsidan. När du kommit till hörnet, är det bara att fortsätta göra stolpar utmed kortsidan. Här ligger stolparna på föregående rad inte ner, utan de står upp som vanligt. Gör en stolpe i översta öglan av varje stolpe, kom ihåg att sticka virknålen under öglans bägge “ben”. Repetera tills du når nästa hörn och har 15 stolpar längs kortsidan. Sida tre av rektangeln, dvs den andra långsidan, virkas på samma sätt som den första långsidan: två stolpar i varje “utrymme” mellan de liggande stolparna. Sammanlagt 20 stolpar.

Steg 3

6. Nu är det dags att vända på arbetet igen, på samma sätt som med rektangeln i början. Gör två öglor som utgör första stolpen på raden, gör en stolpe i tredje öglan från virknålen, nästa stolpe i nästa ögla, osv. Virka stolpar i varje stolpe på föregående rad, 20+15+20, vänd igen vid framkanten. Från och med nu är det dock inte så noga med mängden stolpar per rad, så länge du har ungefär lika många per långsida.

Modellen virkades med 20+15+20, men om du missar eller räknar fel med en eller två, är den här delen inte så kritisk, att du skulle behöva sprätta upp bara för det. Fortsätt repetera steg 5, tills huvan har nått en längd du tycker är lämplig. Prova gärna på huvudet som ska bära balaclavan. Modellen har 16 rader stolpar, men du kan gott justera med fler eller färre, beroende på hur åtsittande eller rymligt du vill att slutresultatet ska vara.Men välj ett jämnt antal rader, det underlättar i fortsättningen.

7. Sista raden på huvan: en liten utsvängning i kanten, samt sammanfogandet av huvans framkant “under hakan”. Nu är vi alltså på rätsidan av arbetet. Börja med att virka två öglor som vanligt. Gör en stolpe i tredje öglan från virknålen, gör sen en till stolpe i samma ögla. Fortsätt sedan som på föregående raden, med en stolpe i varje stolpe, tills du har en ögla kvar innan slutet. Gör sedan tre stolpar i den sista öglan.

Steg 4

8. Dags att foga samman framkanten på huvan, för att bilda “hålet för ansiktet”. Från framhörnet, virka en kedja med 6 öglor. Fäst i andra framhörnet med en smygmaska: stick in virknålen i den första stolpen på raden, fånga garnet och dra igenom. Dra direkt genomöglan du har på virknålen också.

9. Nu påbörjas resåren som ligger runt “hålet för ansiktet”. Utan att klippa garnet, gör enkedja med 7 öglor. Vänd tillbaka: hoppa över den första öglan på kedjan, för in virknålen i nästa ögla, dra igenom. Nu har du två öglor på virknålen: fånga garnet igen och dra igenom båda öglorna. Det här är en fast maska. Gör sammanlagt 6 fasta maskor längs kedjan. Nu ska ändan av denna rad fästas i framkanten av huvan, så att den kan bilda början på resåren. Gör en fast maska i utrymmet som den “liggande” stolpen på framkanten utgör, hoppa alltså över den första öglan på föregående rad - den med tre stolpar i. Gör sen en till fast maska i nästa utrymme. Vänd.

Nu ska det göras 6 stycken fasta maskor igen. Hoppa över de två första öglorna från virknålen sett, för virknålen i den tredje, dra igenom, två öglor på kroken, dra igenom båda. Obs! Här ska du föra virknålen igenom endast “bakbenet” på öglan; den halvan som är längre bort från dig. På så sätt skapas en ribbad yta på resåren. Fortsätt med fasta maskor i respektive öglor (5 st) tills det är en ögla kvar av föregående rad. I denna sista ögla ska virknålen föras igenom öglans båda “ben” igen. Det är lite pilligt, men skapar en fastare och snyggare kant på resåren. Vänd.

Steg 5

10. Fortsätt med resåren. Virka en ögla, för ner virknålen i bakbenet av andra maskan från virknålen sett, gör en fast maska. Gör fem likadana fasta maskor till. Nästa fasta maska fäster resåren i framkanten igen, gör en fast maska i utrymmet som den liggande stolpen på framkanten skapat, upprepa i nästa utrymme. Vänd, hoppa över de två första öglorna från virknålen sett, för virknålen i bakbenet på den tredje, dra igenom, två öglor på kroken, dra igenom båda =en fast maska. Fortsätt med fasta maskor i respektive öglor (5 st) tills det är en ögla kvar av föregående rad. I denna sista ögla ska virknålen föras igenom öglans båda “ben” igen. Upprepa från början av steg 9, tills du fyllt hela framkanten av “ansiktshålet” med resår, framtill den lilla kedjan som sammanfogar framkanten under hakan.

11. Fortsätt med resåren. Virka en ögla, för ner virknålen i bakbenet av andra maskan från virknålen sett, gör en fast maska. Gör fem likadana fasta maskor till. Nästa fasta maska fäster resåren i framkanten igen, men nu har vi den lilla kedjan att fästa i, inga liggande stolpar. I stället görs de två fasta fäst maskorna helt enkelt runt kedjan. Dyk med virknålen under kedjan, fånga garnet, dra upp det tillbaka mot dig själv under kedjan, två öglor på virknålen. Fånga garnet över kedjan, dra igenom båda öglorna på virknålen. Gör en till likadan fast maska runt kedjan.

Steg 6

12. Nu är vi på innerkanten av resåren igen. Vänd, hoppa över de två första öglorna från virknålen sett, för virknålen i bakbenet på den tredje, dra igenom, två öglor på kroken, dra igenom båda = en fast maska. Fortsätt med fasta maskor i respektive öglor (5 st) tills det ären ögla kvar av föregående rad. I denna sista ögla ska virknålen föras igenom öglans båda “ben” igen.

13. Upprepa steg 11 och 12, tills du fyllt den lilla kedjan med ett lämpligt antal resår. Modellen är gjord med sammanlagt sju resårsekvenser på den lilla kedjan, men du kan justera antalet enligt smak och passform.

14. Nu ska kortändorna på resårstycket fogas samman. Upprepa steg 12, men istället för att vända och virka en ögla: vänd ut och in på hela arbetet, för att kunna virka en söm på insidan av resåren. Håll ändorna av resåren emot varann och virka en smygmaska i en ögla längst till höger (utkanten på resåren) på sidan längre bort från dig. Spänn åt lite. För sedan ner virknålen i bakbenet på nästa ögla på stycket närmare dig, gör likadant med motsvarande ögla på det andra stycket, fånga garnet och dra det hela vägen igenom båda styckena. Två öglor på virknålen, fånga garnet igen och dra igenom båda (fast maska). Upprepa tills du fäst ändorna på resåren helt. För sedan virknålen genom valfri ögla på insidan av framkanten, fånga garnet, dra direkt igenom båda öglorna = en smygmaska. Klipp garnet 15-20 cm från virknålen, ta loss virkkroken ur öglan, dra garnändan igenom öglan för att fästa. Resåren är klar!

Steg 7

15. Kragen.

Balaclavans kragdel utgörs av en bredare resårkant som virkas med samma teknik som resåren i framkanten. Med avigsidan mot dig själv, för virknålen genom båda benen på öglan, fånga garnet och dra igenom. Virka en kedja med 17 öglor. För sedan ner virknålen i den andra öglan från virknålen sett, gör en fast maska. Gör en fast maska i varje ögla längs kedjan, sammanlagt 16 st. Det här är den första resårraden på kragen, den ska nu fästas i kanten på huvan. Kanten av huvan består av upprätta stolpar, så det är lätt att matcha med de översta öglorna. Hoppa över öglan som kedjan sitter fast i, gör en fast maska i följande ögla. Hoppa sedan över en ögla igen och gör en fast maska i därpå följande. Vänd.

16. Hoppa över de två första öglorna från virknålen sett, för ner virknålen i bakbenet på den tredje, dra igenom, två öglor på kroken, dra igenom båda = en fast maska. Fortsätt med fasta maskor i respektive öglor (15 st) tills det är en ögla kvar av föregående rad. I denna sista ögla ska virknålen föras igenom öglans båda “ben” igen. Vänd.

Steg 8

17. Virka en ögla, för ner virknålen i bakbenet av andra maskan från virknålen sett, gör en fast maska. Gör femton likadana fasta maskor till. Nästa fasta maska fäster igen resåren i kanten: hoppa över kant öglan som föregående rad sitter fast i, gör en fast maska i följande.Hoppa över en ögla, fast maska i nästa. Vänd.

18. Nu görs en “dubbelvikt” variant på resår-raden, för att få till en utsvängning i nedre kanten av kragen. Den upprepas med jämna mellanrum. Hoppa över de två första öglorna från virknålen sett, för ner virknålen i bakbenet på den tredje, dra igenom, två öglor på kroken, dra igenom båda = en fast maska. Fortsätt med fasta maskor i respektive öglor (15 st) tills det är en ögla kvar av föregående rad. I denna sista öglan ska virknålen föras igenom öglans båda “ben” igen. Vänd.

Steg 9

19. Virka en ögla, för ner virknålen i bakbenet av andra maskan från virknålen sett, gör enfast maska. Gör nio fasta maskor till. Vänd. Gör en fast maska i bakbenet av varje ögla, tills det är en kvar; gör en fast maska i den också, kom ihåg att ta med båda benen på sista öglan. Vänd.Virka en ögla, för ner virknålen i bakbenet av andra maskan från virknålen sett, gör en fast maska. Gör femton likadana fasta maskor till. Nästa fasta maska fäster igen resåren i kanten: hoppa över kantöglan som föregående rad sitter fast i, gör en fast maska i följande.Hoppa över en ögla, fast maska i nästa. Vänd.

20. Upprepa steg 16 och 17 två gånger. Upprepa sen steg 18 och 19 en gång. Fortsätt 16-17 x2, 18-19 x1 tills du har fyllt hela kanten med resår. Justera vid behov under arbetets gång, så att du kan avsluta resåren men en upprepning av stegen 18 och 19. På framsidan av kragen, “under hakan”, fästs resåren i kanten av den smalare resåren. Detta parti har inte en tydlig rad av öglor att göra de två “fästmaskorna” i. Här kan du placera ut dem (se steg 17) så som du tycker att det blir snyggast.

Steg 10

21. Då du kommit varvet ut och ändorna på din kragresår möts, är det dags att sammanfoga dem. Det görs med samma teknik som på den smalare resåren. Med avigsidan utåt som hittills, håll ändorna av resåren emot varann. För sedan ner virkkroken i bakbenet på nästa ögla på stycket närmare dig, gör likadant med motsvarande ögla på det andra stycket, fånga garnet och dra det hela vägen igenom båda styckena. Två öglor på virknålen, fånga garnet igen och dra igenom båda (fast maska). Upprepa tills du fäst ändorna på resåren helt. Klipp garnet 15-20 cm från virknålen, ta loss virkkroken ur öglan, dra garnändan igenom öglan för att fästa.

22. Avslutning

Garnsvansarna på 15-20 cm kamoufleras i närliggande öglor: för virknålen genom en lämplig närliggande maska, fånga och dra igenom garnsvansen. Du kan låsa garnsvansen under sig själv, för extra stadga. Upprepa några gånger, klipp av eventuellt överflöd. Vänd arbetet med rätsidan ut.

Nu är din Balaclava klar :)

Join the community

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev och få 10% rabatt på ditt första köp!

By clicking Sign Up you're confirming that you agree with our Terms and Conditions.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.