Virkad kanin

Virka en prydnadskanin som gör sig jättefin i ett barnrum

Detta är ett perfekt projekt för dig som vill testa på att virka djur! Alla moment finns tydliga i instruktionsvideon och texten så att alla ska kunna testa på att virka djur. Till denna kanin behöver du EKO Nano Tube yarn, virknål i bambu 6 mm samt något att fylla kaninen med, exempelvis vadd (40g-50g). Du behöver även en nål, tunt garn till ögon och nos samt säkerhetsnålar till monteringen (valfritt).

Garnåtgång: ca 200-250g

Ladda ner PDF
Vi använder:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

Så här gör du

Lizette By
(3.5 stars) • 10 reviews
Lägg till på MYO.se
makeyourown.se
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Steg 1

Huvud

Kom igång – innersta ringen

Håll garnet i din vänstra hand. Snurra garnet runt dina fingrar (vänster hand) tre gånger. Använd din virknål för att gå under de två första öglorna och haka den tredje med din virknål. Hämta upp garnet igen och dra under de två fingeröglorna, kroka garnet på virknålen och dra igenom. Nu håller öglan på virknålen ihop den dubbla “inre ringen” och vi kan börja på första varvet för toppen.

Första varvet

Nu ska vi börja virka första varvet på huvudet på kaninen med fasta maskor. Gå ner med virknålen i ringen och kroka på garnet och dra igenom, hämta upp garnet igen så du tillfälligt har två öglor på virknålen, hämta upp garnet och dra igenom båda öglorna. Gör detta ytterligare fem gånger så att du totalt har sex maskor i den innersta ringen. Nu är varv 1 klart!

Varv 2

Nu ska toppen på huvudet växa i storlek och därför börjar vi lägga till extra maskor. På detta varv ska vi göra två fasta maskor i varje maska från varv 1.

För virknålen genom båda öglor på den första maskan du gjorde för första varvet och dra garnet igenom. Du har nu två öglor på virknålen. Ta tag i garnet igen och dra det genom båda öglorna. Nu har du endast en ögla på virknålen och har virkat första fasta maskan. På detta varv ska vi göra två fasta maskor i varje maska så du går du ner i SAMMA maska igen och fångar upp garnet och drar igenom så du tillfälligt får 2 öglor på virknålen. Sedan hämtar du upp garnet igen och drar igenom. Du har nu gjort två fasta maskor i samma maska. Fortsätt på samma sätt varvet ut, totalt 12 maskor på varv 2.

För följande varv, fortsätt att lägga till extra fasta maskor enligt följande mönster:

Varv 3: Gör två fasta maskor i varannan maska (mellan dessa gör du bara en maska som vanligt). Totalt ska du ha 18 maskor på varvet.

Varv 4: Gör två fasta maskor i var 3:e maska. Totalt ska du ha 24 maskor på varvet.

Varv 5-8: Nu ska huvudet få lite höjd. Dessa fyra varv virkas med en fast maska i varje maska, inga ökningar. Detta betyder att du ska virka 24 maskor på varje varv.

Varv 9: Gör två fasta maskor i var 4:e maska. Totalt ska du ha 30 maskor på varvet.

Varv 10: Detta varv virkas med en fast maska i varje maska, inga ökningar. Detta betyder att du ska virka 30 maskor på varje varv.

Varv 11: Nu ska vi minska hålet på huvudet och kommer att virka minskningar så att öppningen stängs. Virka en fast maska. Efter det så virkas en minskning (osynlig). En minskning virkas genom att gå under i endast främre maskbågen i nästa maska och sedan gå under främre maskbågen i maskan därefter. Du har tre öglor på virknålen, hämta upp garn och dra igenom en maska och sedan hämta upp garn och dra igenom alla tre maskor. Två maskor har nu blivit till en maska. Fortsätt virka en fast maska och sedan en minskning varvet ut. Totalt har du nu 20 maskor på varvet.

Varv 12: Virka nu 10 stycken minskningar efter varandra så att du har 10 maskor på varvet.

Avsluta med att gå ner i nästa maska, hämta upp garn och dra igenom direkt. Klipp av garnet och spara en kort (10 cm) garnände.

Steg 2

Kropp

Kom igång – innersta ringen

Du börjar på samma sätt som du gjorde på huvudet med en magisk/inner ring.

Toppen - Första varvet

Nu ska vi börja virka första varvet på kroppen på kaninen med fasta maskor. Virka totalt sex fasta maskor. Nu är varv 1 klart!

Varv 2: Nu ska botten på kroppen växa i storlek och därför börjar vi lägga till extra maskor. På detta varv ska vi göra två fasta maskor i varje maska från varv 1. Totalt 12 maskor på varv 2.

För följande varv, fortsätt att lägga till extra fasta maskor enligt följande mönster:

Varv 3: Gör två fasta maskor i varannan maska (mellan dessa gör du bara en maska som vanligt). Totalt ska du ha 18 maskor på varvet.

Varv 4: Gör två fasta maskor i var 3:e maska. Totalt ska du ha 24 maskor på varvet.

Varv 5-8: Nu ska kroppen få lite höjd. Dessa fyra varv virkas med en fast maska i varje maska, inga ökningar. Detta betyder att du ska virka 24 maskor på varje varv.

Varv 9: Nu ska vi minska hålet på kroppen och kommer att virka minskningar så att öppningen stängs. Virka fyra fasta maskor. Efter det så virkas en minskning (osynlig). En minskning virkas genom att gå under i endast främre maskbågen i nästa maska och sedan gå under främre maskbågen i maskan därefter. Du har tre öglor på virknålen, hämta upp garn och dra igenom en maska och sedan hämta upp garn och dra igenom alla tre maskor. Två maskor har nu blivit till en maska. Fortsätt virka fyra fasta maskor och sedan en minskning varvet ut. Totalt har du nu 20 maskor på varvet.

Varv 10: Detta varv virkas med en fast maska i varje maska, inga ökningar. Detta betyder att du ska virka 20 maskor på detta varv.

Varv 11: Virka två fasta maskor. Efter det så virkas en minskning (osynlig). Virka två fasta maskor och sedan en minskning varvet ut. Totalt har du nu 15 maskor på varvet.

Varv 12: Detta varv virkas med en fast maska i varje maska, inga ökningar. Detta betyder att du ska virka 15 maskor på detta varv.

Varv 13: Virka en fasta maskor. Efter det så virkas en minskning (osynlig). Virka en fasta maskor och sedan en minskning varvet ut. Totalt har du nu 10 maskor på varvet.

Avsluta med att gå ner i nästa maska, hämta upp garn och dra igenom direkt. Klipp av garnet och spara en (30 cm) garnände som vi ska använda till montering.

Steg 3

Öron, gör två stycken

Kom igång – innersta ringen

Börja på samma sätt som kroppen och huvudet med en ring.

Första varvet

Nu ska vi börja virka första varvet på örat på kaninen med fasta maskor. Virka sex maskor i den innersta ringen. Nu är varv 1 klart!

Varv 2: Gör två fasta maskor i varannan maska (mellan dessa gör du bara en maska som vanligt). Totalt ska du ha nio maskor på varvet.

Varv 3: Detta varv virkas med en fast maska i varje maska, inga ökningar. Detta betyder att du ska virka nio maskor på detta.

Varv 4: Gör två fasta maskor i var 3:e maska. Totalt ska du ha 12 maskor på varvet.

Varv 5-8: Dessa fyra varv virkas med en fast maska i varje maska, inga ökningar. Detta betyder att du ska virka 12 maskor på varje varv.

Avsluta med att gå ner i nästa maska, hämta upp garn och dra igenom direkt. Klipp av garnet och spara en (30 cm) garnände som vi ska använda till montering.

Steg 4

Svans

Kom igång – innersta ringen

Börja på samma sätt som tidigare med en ring.

Första varvet

Nu ska vi börja virka första varvet på svansen på kaninen med fasta maskor. Virka sex fasta maskor i den innersta ringen. Nu är varv 1 klart!

Varv 2: Gör två fasta maskor i varje maska. Totalt ska du ha 12 maskor på varvet.

Varv 3: Detta varv virkas med en fast maska i varje maska, inga ökningar. Detta betyder att du ska virka 12 maskor på detta.

Varv 4: Virka en fasta maska. Efter det så virkas en minskning (osynlig). Virka en fasta maska och sedan en minskning varvet ut. Totalt har du nu 8 maskor på varvet.

Avsluta med att gå ner i nästa maska, hämta upp garn och dra igenom direkt. Klipp av garnet och spara en (30 cm) garnände som vi ska använda till montering.

Steg 5

Armar, gör två st

Kom igång – innersta ringen

Börja på samma sätt som tidigare med en ring.

Första varvet

Nu ska vi börja virka första varvet på armen på kaninen med fasta maskor. Virka sex fasta maskor i den innersta ringen. Nu är varv 1 klart!

Varv 2: Nu ska armen växa i storlek och vi börjar därför lägga till extra maskor. På detta varv ska vi göra två fasta maskor i varje maska från varv 1. Totalt kommer du att ha 12 maskor på varv 2.

Varv 3: På detta varv så virka en maska i varje maska och det betyder att du ska ha 12 maskor på varvet.

Varv 4: Virka en fasta maska. Efter det så virkas en minskning (osynlig). Virka en fasta maska och sedan en minskning varvet ut. Totalt har du nu 8 maskor på varvet.

Varv 5-9: På detta varv ska vi virka en maska i varje maska och det betyder att du ska ha 8 maskor på varje varv. Totalt ska du virka fem varv.

Fyll handen med lite vadd.

Platta sedan till armen och virka tre till fyra fasta maskor genom båda lager, avsluta med en lös ögla.

Klipp av garnet och lämna ca 30 cm som vi kommer använda till montering senare.

Steg 6

Ben, gör två st

Startöglan

Börja med att göra en enkel ögla runt virknålen. Ett sätt du kan göra detta på är att vira garnet runt pekfingret och långfingret och sedan dra upp garnet så att öglan låser sig när du drar åt. Lämna ca 15 cm svans.

Kedjan

Justera öglans storlek runt din virknål. Nu ska vi börja att virka kedjan, använd virknålen och fånga upp garnet med den änden som kommer från garnrullen (du har tillfälligt två öglor på virknålen) och dra igenom så en ögla bildas (första öglan). Gör detta tills du har virkat 4 enkla öglor.

Varv 2

Nu ska du börja följa kedjan tillbaka och virka varv 2. Hoppa över den första öglan och börja med att gå ner i den öglan som kommer efter. Vi ska virka fasta maskor så fånga upp garnet och dra igenom (du har nu tillfälligt två öglor på virknålen). Fånga upp garnet med nålen igen och dra igenom båda öglorna. Upprepa en gång till. Virka sedan fyra maskor i samma maska (som är maskan på toppen). Nu virkar du på andra sidan av kedjan, virka en fast maska och sedan virka fyra stycken fasta maskor i samma maska (i sista maskan). Totalt har du 11 maskor på detta varv.

Varv 3: Virka nu två fasta maskor. Efter det så virkar du två fasta maskor varje maska i de nästkommande tre maskor. Därefter virkar du fyra fasta maskor och avslutar varvet med att virka två maskor i samma maska i de sista två maskorna. Totalt ska du ha 16 maskor på varvet.

Varv 4: Kolla på din maska, den består av två stycken linjer. den främre linjen är främre maskbågen och den bakre linjen är den bakre maskbågen. På detta varv kommer vi att virka en fast maska i varje maska men endast i bakre maskbågen.

Varv 5: Börja att virka varvet med fem fasta maskor. Därefter virkar du en minskning (osynlig). Virka sedan nio fasta maskor. Totalt har du nu 15 maskor på varvet.

Varv 6: Börja att virka varvet med tre fasta maskor. Därefter virkar du två minskningar (osynliga). Virka sedan åtta fasta maskor. Totalt har du nu 13 maskor på varvet.

Varv 7: Börja att virka varvet med en fasta maska. Därefter virkar du tre minskningar (osynliga). Virka sedan sex fasta maskor. Totalt har du nu 10 maskor på varvet.

Fyll foten med vadd.

Varv 8-13: Virka en fast maska i varje maska totalt sex varv. Eftersom vi inte gör någon minskning eller ökning så ska du ha 10 maskor på varje varv.

Repa upp en maska så du är längst bak på foten.

Platta sedan till benet och virka fyra fasta maskor genom båda lager, avsluta med en lös ögla. Klipp av garnet och lämna ca 30 cm som vi kommer använda till montering senare.

Steg 7

Montering

Börja med att placera ut säkerhetsnålar där du vill fästa öronen. Fäst öronen centrerat på huvudet mellan varv 3 och 4. Använd en nål och garnänden från öronen och börja med att sy några stygn längst ner på örat så att örat är vikt. Fortsätt sedan med att fästa örat på huvudet genom att sy upp och ner mellan öra och huvud. Se till att öronen sitter stadigt.

Brodera sedan en nos och ögon, använd tunt garn/tjockare tråd. Nosen broderas på varv 8 och som ett ‘V’. Ögonen broderas på varv 7. För att underlätta var du ska brodera nosen och ögonen så markera först med säkerhetsnålar. På så sätt så säkerställer du att nosen hamnar centrerat mellan öronen och ögonen hamnar lika långt från nosen. Tänk på att om du sätter i en säkerhetsnål, glöm inte bort att plocka bort den så den inte försvinner i kaninen.

Att brodera ögon och nos kan va lite trixigt och du kan behöva börja om någon gång, ge inte upp!

Fäst sedan benen på kroppen mellan varv 4-7. Fäst även benen på sidan av kroppen så att de sitter stadigt och inte dinglar. Fäst sedan armarna en maska ovanför benen mellan varv 8-11. Fäst armen i linje med benen på baksidan kroppen . Fäst sedan svansen mitt emellan benens fästen på baksidan av kroppen. Det sista som ska fästas är huvudet på kroppen. Gå upp i maskorna på sista varvet på huvudet och sedan ner i maskorna på sista varvet på kroppen. Fortsätt så huvudet sitter stadigt. Fäst även lite extra under hakan så att kaninen tittar lite ner, då kan du fästa i näst sista varvet på kroppen.

Du är nu klar med din prydnadskanin, hoppas du är nöjd!

Steg 8
Steg 9
Steg 10

Join the community

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev och få 10% rabatt på ditt första köp!

By clicking Sign Up you're confirming that you agree with our Terms and Conditions.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.